Tento kurz seznamuje pracovníky studijních referátů s funkcemi IS/STAG určenými pro administraci přijímacího řízení, vlastního studia a absolutoria.