Tento kurz je určen výhradně frekventantům kurzu Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní školev prámci projektu Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení.