Cíle předmětu z portálu OU

Cílem kurzu je uživateli ukázat jak snadno lze získat osobní elektronický certifikát od důvěryhodné autority CESNET a to s využitím univerzitní identity. Tento certifikát následně nainstalovat do svého počítače a využít v aplikaci Microsoft Outlook k podepisování elektronických e-mailových zpráv. V kurzu je také popsána možnost šifrování zpráv. Vše je zpracováno srozumitelně bez technických termínů a doplněno o reálné snímky.

Průvodce studijním informačním systémem OU pro 1. ročník

V pěti modulech zjistíte, jaká potenciální nebezpečí vám hrozí ve světě digitálních technologií. Naučíte se jim předcházet a účinně se bránit. V prvním modulu si budeme vyprávět příběhy osmi hrdinů, jejichž jména jsou sice smyšlená, jejich útrapy se ale v mnoha obměnách odehrávají dnes a denně na celém světě: stát se to může i nám a nebudeme v tom sami. Další moduly se věnují jednotlivým tématům, které by nás měly v oblasti kyberbezpečnosti nejvíce pálit a zajímat.