Logolink

Projekt Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000627 je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

E-learningový kurz, jehož autorem je Ostravská univerzita, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

OBRAZEK