Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana