Lékařská první pomoc

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace