V tomto e-learningovém kurzu se studenti, jakožto budoucí učitelé, přístupnou formou seznámí s hlasovými možnostmi mluvního i zpěvního projevu. Předmět se zaměřuje na rozvíjení dovedností v oblasti respirace, fonace a artikulace a jejich vzájemnou koordinaci pro dosažení co nejlepších výsledků bez enormní námahy hlasivkového aparátu a napínání krčního svalstva.