Inovace studijních programů Hudební a Výtvarné umění.

Materiály z Festivalu instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnassum