Základním cílem předmětu je přispět k dosažení co nejvyšší úrovně zdraví poznáním determinant zdraví, jejich ovlivnitelnosti a využití těchto poznatků ve zdravotnické praxi. Vysvětlit také význam a funkci sociálního lékařství jako teoretického základu veřejného zdravotnictví, jejich zařazení do medicínských oborů.

Předmět je zaměřen na základní druhy zpracovávaných dat, na jejích základní hodnocení a testování statistických hypotéz.