Průzkumné a výzkumné šetření v ošetřovatelské péči

Interpersonální dovednosti specialistky v ošetřovatelské péči

Studijní předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zaměřuje se na zdraví dětí a jejich rodin v oblasti primární a komunitní péče. Studenti si uvědomí významnost primární péče pro zdravý růst a vývoj dětí.

Metodika výchovné péče

Děti a adolescenti jsou jedinečné lidské bytosti, které reagují na nemoc velmi individuálním způsobem, a proto si péče o jejich zdraví vyžaduje odlišného přístupu než u dospělých. Obsah studijního předmětu se zaměřuje na komplexní ošetřovatelskou péči poskytovanou dětem ve zdraví a nemoci.