Obsah výuky v tomto stanoveném období vychází z definovaných postulátů obecné a lékařské mikrobiologie, základních principů genetiky a fyziologie mikrobiálních systémů.

Kurz obsahuje vstupní test a další výukové materiály a úkoly pro práci ve cvičeních.