Pathological physiology is a pre-clinical course which develops the knowledge in theoretically aimed courses and prepares the student for teaching of clinical courses. The goal is to teach the students to understand causes and systemic, cellular and subcellular origin mechanisms of most important illnesses and their symptoms and syndromes, to interpret anamnestic, laboratory and other clinical data when assessing pathogenesis of illnesses.

Patologická fyziologie je preklinický předmět, který navazuje na znalosti z teoreticky zaměřených předmětů a připravuje studenta pro výuku klinických předmětů.

Obsahově je zaměřen především na základní poznatky o surovinách, správné výživě a zpracování surovin pomocí standardních technologických postupů a také moderních úprav, které úzce souvisí s dietním stravováním. Seznamuje studenty s bezpečným používáním technických a technologických zařízení v gastronomickém provozu.

Předmět zahrnuje přednášky a praktická cvičení. Výživa je důležitým faktorem ovlivňujícím správný růst, vývoj a zdravotní stav organismu. Má význam v prevenci civilizačních onemocnění. Nesprávná nebo nedostatečná výživa může usnadnit vznik některých onemocnění.