Při výuce se klade důraz na morfologický substrát jednotlivých poruch z makroskopického i mikroskopického hlediska.

Seminář mikroskopické patologie
přednášející: MUDr. Vladimír Židlík, MIAC