Obsahem předmětu je anatomie osového skeletu, kostry volných končetin, kloubů včetně vazivového aparátu, obecná a speciální myologie - veškeré svalové skupiny.

Cílem předmětu je osvojení základů makroskopické anatomie orgánů, orgánových systémů a jejich topografických vztahů s důrazem na funkci a klinickou aplikaci.