Fyziologie je vědní obor, který zkoumá a vysvětluje činnost organismu. Vychází z vlastních pozorování a experimentálních nálezů, poznatků morfologických věd, biochemie a dalších teoretických oborů. Pochopení funkce a řízení pochodů probíhajících ve zdravém organismu na různých úrovních od buňky až po celý organismus je základní podmínkou pochopení reakcí lidského organismu za patologických podmínek.

Když nejsou zatím skripta, využijeme elektronické pomoci. Doufáme, že Vám tento kurzík pomůže stejně, ne-li lépe než skripta. Pokud by jste měli konstruktivní připomínky a náměty jak tento kurzík vylepšit, rádi je vyslechneme a v další verzi zapracujeme.