Cílem je naučit studenty/studentky ošetřovatelským dovednostem na jednotlivých dětských odděleních. Studenti/studentky se naučí zhodnotit potřeby dětí a dospívajících na dětských odděleních, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb pacientů z hlediska ošetřovatelské péče.

Předmět seznamuje studenty se základy obecného managementu tak, aby se dokázali orientovat v základních pojmech a uměli tyto informace využít ve své praxi. Současně je pozornost věnována problematice řízení lidských zdrojů a řízení organizace v podmínkách krize.

Cílem je naučit studenty/studentky ošetřovatelským dovednostem na jednotlivých dětských odděleních. Studenti/studentky se naučí zhodnotit potřeby dětí a dospívajících na dětských odděleních, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb pacientů z hlediska ošetřovatelské péče.