Předmět seznamuje studenty se základy obecného managementu tak, aby se dokázali orientovat v základních pojmech a uměli tyto informace využít ve své praxi. Současně je pozornost věnována problematice řízení lidských zdrojů a řízení organizace v podmínkách krize.

Obsah předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností všeobecných sester a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Výuka je praktická. Umožňuje studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů/pacientů.