Důležité informace

  • Do Moodle se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem jako na Portál Ostravské univerzity.
  • Doporučujeme používat internetový prohlížeč Mozilla Firefox a stolní počítač/notebook před mobilním telefonem a aplikací.
  • Problémy s přihlášením řešte s p. Petrou Bischof Tomešovou na e-mailu: konta@helpdesk.osu.cz.
  • Problémy s Moodle pište na elearning@helpdesk.osu.cz.
  • Problémy s výukou, úkoly.... pište vyučujícím daného předmětu.


Important information

  • Log into Moodle with your user name and password as the portal to the University of Ostrava.
  • We recommend using a web browser Mozilla Firefox, desktop or notebook.
  • Problems logging in, solve the Mrs. Petra Bischof Tomešová e-mail: konta@helpdesk.osu.cz.
  • Problems with the Moodle write to elearning@helpdesk.osu.cz.
  • Problems with teaching, tests, assignments .... write the teacher of the subject.
Последнее изменение: четверг, 22 июня 2023, 14:04