Doktorská škola OU je inovativní podpůrný vzdělávací systém studentů doktorských studijních programů akreditovaných na OU.

Cílem Doktorské školy je vytvářet prostředí pro výchovu mladých kvalitních vědeckých pracovníků formou vzdělávacích akcí zaměřených na sdílení dobré praxe a networking.