Oborová didaktika je klíčovou disciplínou učitelského vzdělávání, která navazuje na obecnou didaktiku.