Předmět připravuje studenty na samostatnou realizaci kvalitativního výzkumu v aplikaci na sociální práci. Student se naučí zpracovat návrh projektu kvalitativního výzkumu včetně jeho designu (volby vhodného výzkumného přístupu/metody, techniky sběru dat a způsobu výběru informantů), časové i finanční náročnosti a je schopen tento realizovat.