Kurz vznikl v rámci projektu JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436.