V pěti modulech zjistíte, jaká potenciální nebezpečí vám hrozí ve světě digitálních technologií. Naučíte se jim předcházet a účinně se bránit. V prvním modulu si budeme vyprávět příběhy osmi hrdinů, jejichž jména jsou sice smyšlená, jejich útrapy se ale v mnoha obměnách odehrávají dnes a denně na celém světě: stát se to může i nám a nebudeme v tom sami. Další moduly se věnují jednotlivým tématům, které by nás měly v oblasti kyberbezpečnosti nejvíce pálit a zajímat.