Rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti fyzikální terapie a balneoterapie.

Didaktika TV pro fyzioterapeuty/ergoterapeuty je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených.

Didaktika TV pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty je specifickou formou didaktiky TV, která je přípravným a doplňujícím předmětem především pro léčebnou tělesnou výchovu a sportovní činnost zdravotně postižených.

Obsah předmětu orientuje posluchače v základních pravidlech práce s odbornou literaturou, způsobu výběru a zpracování dat obsažených v odborných publikacích a zásadami přípravy vysokoškolské kvalifikační práce.

Cíle předmětu (anotace): Obecná kineziologie - studium pohybu vzhledem k vlastním potřebám organismu a stavu vnějšího prostředí včetně teorie řízení pohybu.

Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Teoreticko-praktický předmět zaměřený na získání slovní zásoby a základních dovedností pro práci s odbornými texty ve zdravotnickém prostředí.

Teoreticko-praktický předmět zaměřený na získání slovní zásoby a základních dovedností pro práci s odbornými texty a odbornou dokumentací ve zdravotnickém prostředí. Studenti získají základní údaje o zdravotnických systémech v německy mluvících zemích a seznámí se se základním názvoslovím užívaným v daném oboru. Předmět zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s odbornými texty.

Z demografických studií je zřejmé, že populační struktura obyvatel průmyslově vyspělých zemí se mění a značně přibývá starších lidí. Na této změně se podepisují jednak lepší sociálně - ekonomické podmínky společnosti, ale také úspěchy medicínské, které přispěly ke snížení mortality osob vyššího věku.

Předmět je zaměřen na problematiku osob s dlouhodobou nebo trvalou změnou motorických nebo kognitivních funkcí.