Cílem předmětu je seznámit studenty se základy etiologie, diagnostiky a léčby duševních poruch a poskytnout jim potřebný vědomostní základ, jenž se uplatní při komunikaci nelékařů s lékaři při pomoci lidem, kteří trpí duševními poruchami a poruchami chování. 

Cílem předmětu je rozšířit si znalosti a okruh využitelných metod relaxace pro zlepšení péče o zdraví. Smyslem předmětu je otevřít možnosti vytváření harmonické rovnováhy osobnosti člověka jako individuality, podporovat schopnost odolávat zátěži a stresům.