Cílem předmětu je seznámit studenty s psychometrikou jako důležitou disciplínou psychologie ve vztahu k psychodiagnostice.

In this course, students will learn about the experimental method in psychology and focus on planning and conducting their own experimental research. The course enables students to take a look into realisation plans of research projects.

The aim of the course is to acquaint students with the basics of interactive methods and games in the teaching of psychology, especially elements of interactive psychological training and didactic games.

Předmět seznamuje s podstatou nemoci, handicapu, maladjustace a zdraví, včetně vztahu mezi nimi na úrovni současných poznatků. Popisuje psychologické aspekty "nemocného" a klíčové interakce, k nimž dochází v klinickém prostředí, tj. interakce psychologa a pacienta, interakce s významnými osobami z pacientova sociálního prostředí.

Studium předmětu je zaměřeno na osvojení základních teoretických přístupů ke studiu kognitivních procesů. Studenti budou seznámeni s podstatou, souvislostmi, teoretickým uchopením a výzkumnými přístupy, které se uplatňují v současné psychologii v oblasti studia kognitivních jevů.

Cílem předmětu je seznámení studentů s psychodiagnostickými metodami pro dospělé, děti a dospívající a nácvik práce s nimi, včetně administrace a interpretace. Studenti si osvojí schopnost plánovat psychologické vyšetření u různých diagnostických problémů, zvolit relevantní metodu a administrovat testy. Pozornost bude věnována i problematice psaní zpráv a nálezů.

Předmět je zaměřen na zprostředkování poznatků o problematice emoční inteligence a o možnostech jejího zjišťování a měření. Důraz je kladen na charakteristiku přístupů k tématu a jejich kritické posouzení. Záměrem je také obeznámení s možnostmi aplikace poznatků o emoční inteligenci v praxi.

Praktický nácvik meditace, vlastní zkušenost s meditací. Využití meditace při zvládání úzkosti a stresu, rozvoj klidu, vůle, sebeovládání, sebepoznání, všímavosti a vhledu, kultivace mysli.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami, principy a metodami uplatňovanými v odborné psychologické terapeutické intervenci zaměřené na jednotlivce a skupiny.