Cvičení pokrývá témata: hydrografické charakteristiky povodí, vodní bilanci, měření a výpočet průtoku, základní zpracování hydrologických dat a charakteristik, charakteristiky jezer a nádrží, údaje podzemních vod, sledování kvality vod a ovlivnění vodního režimu.

První polovina semestru se bude věnovat právní stránce územního plánování. Seznámíme se s územním plánováním v Evropě s detailním zaměřením se na Českou republiku. Studentům budou představeny základní územně plánovací dokumenty - Politika územního rozvoje (PÚR), Zásady územního rozvoje (ZÚR), Územní plány obcí (ÚP),...