V tomto kurzu si studenti osvojí proces tvorby vybraných hudebněedukačních strategií pro práci s dětmi předškolního věku. Cílem je přiblížit studentům moderní a aktuální didaktické metody a metodické postupy hudebních činností v mateřské škole. V průběhu práce v kurzu zúročí v syntetické rovině teoretické znalosti a své nabyté praktické hudební dovednosti.

Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností z oblasti hudební nauky a hudební teorie. Základními okruhy jsou problematika notového záznamu hudby, stupnicové systémy, intervaly, akordika, harmonie. Jejich prohloubení je prováděno při praktické analýze vybraných lidových a dětských umělých písní.