Cílem přednášek je, aby student získal a rozšířil si znalosti týkající se teoretických základů o procesu učení v obecné rovině, dále o procesu osvojování mateřského a cizího jazyka a také o tom, jak se různé jazykové teorie odrážejí v jednotlivých vyučovacích metodách.