Obsahem přednášky je postižení základních rysů prvního československého státu. Studenti se seznámí se základní literaturou k problematice a s typy pramenů k příslušnému období. Kromě základních faktografických vědomostí se předpokládá pochopení souvislostí a odlišností sledované vývojové etapy českých, respektive československých dějin a jejich závislosti na mezinárodní situaci.

Obsahem semináře je seznámení se základními problémy a terminologií didaktiky dějepisu. Studenti by měli být schopni aplikovat získané teoretické vědomosti v praktické činnosti a prokázat to ve výstupech v rámci průběžné i souvislé pedagogické praxe.

Cílem semináře je prohloubit znalosti hospodářských a sociálních dějin, získaných v přednáškách předmětu KHI/3HSDE.