Testy Metody a techniky kvalitativního výzkumu v SP (T_NSALK + NSALP + NZLIT)

Testy Psychosociální aspekty zdraví a nemoci (T_BZPAZ + BPPAZ + BKPAZ)

Testy Sociální práce s jednotlivcem (T_1SPSJ + 2SPSJ + BZSPJ)

Testy Komunitní práce jako metoda inkluze (T_3KOMR + 7KOMR)

Testy Kritická sociální práce (T_3KISP + 7KISP)

Pokročilé metody sociální práce se skupinami (7PMSS + 3PMSS)

Testy Sociální práce s rodinou (T_1SPSR + 2SPSR)

Testy Teorie sociální práce (1TESP + 2TESP + 3RTES + 6TESP + 7RTES + BZTSP + TE1SP + YE1SP)

Testy Metody sociální práce s rodinou (T_6METR)

Testy Sociální práce s komunitou (1SOPK + 2SOPK)