Předmět podává poznatky z oblasti sociologie dětství a dítěte. Vymezuje společenský pohled na problematiku výchovy, vzdělávání, společenské funkce výchovy, subjekty a objekty výchovy z pohledu sociologického.

Cílem tohoto studia je poskytnout alespoň ty nejzákladnější informace, metody a postupy, bez kterých se vedoucí pracovník skutečně neobejde.

Předmět je určen pro studující celoživotního vzdělávání, kteří v daném semestru absolvují předmět zaměřený na oblast speciální pedagogiky u vyučujícího doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D.

Cílem předmětu je osvojení znalostí a dovedností etopedické terminologie, problematiky reedukace reedukačního procesu dětí a mládeže, poruch chování a jejich klasifikace, příčin a symptomů, základních otázek delikvence a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a zařízení rezidenčního charakteru.

Cílem modulu právo by mělo být seznámení se s džunglí právních předpisů tak, aby v ní ředitel dokázal nejlépe vždy najít správnou cestu.

Modul Řízení pedagogického procesu pojednává o řízení toho, k čemu je škola určena. Ten, kdo chce úspěšně řídit pedagogický proces by měl, vedle znalostí zákonitostí moderního pojetí výuky a schopnosti umět poradit a pomoci učitelům v jejich práci tak, aby byla smysluplná, znát zákonitosti projektování rozvoje školy, strategického plánování, umět řídit kvalitu práce, vytvořit koncepci pedagogické práce, orientovat se a dokázat využít základní pojmy a procesy, které se týkají klima školy, evaluace a sebeevaluace školy.

Pedagogická praxe je nedílnou součástí přípravy učitelů na základních a středních školách.