Cílem předmětu je připravit studenty na výuku zohledňující rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti (zejména v 1. ročníku ZŠ) a čtenářské gramotnosti (v dalších ročnících primárního vzdělávání). Čtení a psaní je vnímáno jako nástroj (prostředek) komunikace umožňující úspěšné začlenění jednotlivců do společnosti.