Cílem disciplíny je uvést studenty do problematiky výuky počátečního čtení a psaní na 1. stupni ZŠ. Akcentován je primárně aspekt počáteční čtenářské gramotnosti.

Testy Česká mluvnice 2 - skladba (T_6SKLA + 3RKLA)

Testy Česká mluvnice 2 - skladba (T_66KLA + 33RLA)

Testy Jazyková kultura v české edukační realitě (T_7AKUL + 2AKUL + 77KUL + 22KUL)