Kurz založený pro vkládání materiálů pro doktorské studium oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Kurz založený pro vkládání materiálů pro doktorské studium oboru ICT ve vzdělávání, akreditovaný na PdF OU a garantovaný na Katedře informačních a komunikačních technologií OU.

Kurz pro výuku předmětu FPMVV a FKMVV.

Studenti se naučí používat interaktivní tabuli ve výuce v postupných etapách rozvoje svých kompetencí tak, aby správnými vyučovacími metodami i organizačními formami používali vhodně i-tabuli ve výuce nejen z hlediska zvládnuté technologie, ale zejména z pohledu didaktického.