V tomto předmětu si studenti osvojí oblasti elektroniky. Předmět seznamuje se základními prvky elektronických obvodů a jejich zapojením. V průběhu studia předmětu učivo objasňuje funkce jednoduchých elektronických obvodů s využitím elektronických stavebnic. Předmět staví na předchozích znalostech z materiálů a elektrotechniky.