Předmět je zaměřen na výuku principů technických aplikací a technických systémů tak, aby studenti znali konceptuální a aplikační souvislosti technologií. Cílem předmětu je výuka kvalifikovaných charakteristik technických systémů tak, aby student dokázal popsat funkci, principy, rizika technických aplikací. Bude kladen důraz na využívání multimedií a popularizačních mediálních produktů a jejich kritický rozbor. Dílčím cílem předmětu je vytvoření podmínek pro motivování, poznávání a popularizaci tvořivé práce techniků a vědců

Předmět Digitální technologie a CAD systémy pro školní praxi je zaměřen na saturaci tématického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP. Tento předmět vede studenty k aplikaci digitálních technologií ve výuce a uživatelské obsluze technologií využívající vektorovou grafiku a digitální programové vybavení. Studenti jsou vzdělávání v uživatelských prostředích kreslících programů komunikujících s gravírovacími stroji, 2D a3D tiskárnami, ovládání aparatur měřících systémů mikroskopů a systémů navádění např. astronomických montáží. Další oblastí je výuka uživatelských aplikací CAD systémů při realizaci papírových objektů papírových skládanek metodou rozvinutých obvodových plášťů.

V tomto předmětu si studenti osvojí rozšiřující znalosti z předmětu Elektroenergetika. V předmětu jsou probírány tematické celky, které volně navazují na předchozí studium a také nové vybrané kapitoly.

V tomto předmětu si studenti osvojí oblasti elektroniky. Předmět seznamuje se základními prvky elektronických obvodů a jejich zapojením.

Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání pro specializací Strojírenství a Elektrotechnika se základními zákony, které objasňují funkce a principy elektrických zařízení.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblastí ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Předmět patří do společného základu specializace Obchod a služby a specializace Strojírenství a elektrotechnika.

V tomto předmětu si studenti osvojí problematiku přenosu a rozvodu elektrické energie. Předmět se zabývá základními prvky elektrizační soustavy a průmyslovými rozvody. Jsou zde probírány nové prvky průmyslových rozvodných zařízení. Dále pak ochrany elektrických zařízení, kompenzace jalového výkonu v průmyslu a kvalita elektrické energie.