Prostřednictvím předmětu se student seznamuje s principy výzkumné práce v pedagogice a příbuzných vědách, které by měl být schopen mj. prakticky využít při zpracování bakalářské práce. Znalosti a dovednosti z metodologie pedagogického výzkumu jsou zaměřeny především na fázi plánování a přípravy výzkumu a nejužívanější metody sběru a analýzy dat. Student získá také praktickou zkušenost s přípravou výzkumného šetření.

V tomto předmětu si studenti osvojí znalosti z dějin pedagogiky a pedagogického myšlení, které jsou potřebné k porozumění zákonitostí vývoje školství a vývoje názorů na výchovu a vzdělávání.