Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které utvoří základ pro jejich další profesní profilaci, pro pedagogické aktivity zaměřené na literární výchovu.

Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými teoretickými znalostmi a dovednostmi, které utvoří základ pro jejich další profesní profilaci, pro pedagogické aktivity zaměřené na literární výchovu na ZŠ, poskytnout jim základní informace o žánrové, tematické a narativní proměně české literatury od 90. let 19. století do roku 1945 na pozadí významných historických mezníků, proměn společnosti a dalších oblastí umění, sledovat významné autorské osobnosti vymezeného období a poskytnout studentům oporu pro analýzu nejvýznamnějších děl.

Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými teoretickými znalostmi a dovednostmi, které utvoří základ pro jejich další profesní profilaci, pro pedagogické aktivity zaměřené na literární výchovu na ZŠ, poskytnout jim základní informace o žánrové, tematické a narativní proměně české literatury od roku 1945 do roku 2010 na pozadí významných historických mezníků, proměn společnosti a dalších oblastí umění, sledovat významné autorské osobnosti vymezeného období a poskytnout studentům oporu pro analýzu nejvýznamnějších děl.

Cílem předmětu je vybavit studenty potřebnými teoretickými znalostmi a dovednostmi, které utvoří základ pro úspěšné absolvování literárních disciplín studovaného oboru a pro další profesní profilaci, pro pedagogické aktivity zaměřené na literární výchovu.