Elektronická nástěnka studijního oddělení Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Milé studentky a studenti!

Průvodce studiem na PřF OU je kurz pro všechny studentky a studenty Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Tento Průvodce vám poskytne praktické informace o studiu na naší fakultě/univerzitě.