Cílem cvičení je osvojení znalostí získaných na přednáškách prostřednictvím praktického demonstrování vybraných fyziologických dějů a provádění jednoduchých experimentů. Studenti se naučí vybrané vyšetřovací metody funkčního stavu lidského organizmu.

Cílem cvičení je osvojení znalostí získaných na přednáškách prostřednictvím praktického demonstrování vybraných fyziologických dějů a provádění jednoduchých experimentů. Studenti se naučí vybrané vyšetřovací metody funkčního stavu lidského organizmu.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními fyziologickými ději a jejich regulacemi u živočišných organismů v kontextu fylogenetického vývoje. Fyziologické děje jsou prezentovány srovnávacím způsobem, přičemž větší důraz je kladen na fyziologii obratlovců a člověka.