Cíle předmětu z portálu OU

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy lineární algebry (matice, soustavy lineárních rovnic, vektorové prostory).

Kurz Lineární algebra a analytická geometrie 1, který je věnován základům lineární algebry. Jeho náplní je teorie číselných matic, systémy lineárních rovnic, vektorové prostory a podprostory.

Cílem předmětu je studentů předat základní znalosti o afinní geometrii.

Předmět je zaměřený na seznámení studentů učitelství s matematickými soutěžemi a hrami pro talentované žáky v matematice (např. Matematická olympiáda, Matematický klokan, Matematický náboj), s tvorbou a řešením soutěžních úloh i s organizací samotných soutěží.

Cílem je získání základů logické a množinové výstavby matematiky – množiny, relace, zobrazení, základy algebraických struktur, základní vlastnosti číselných oborů.