V tomto předmětu si studenti osvojí rozšiřující znalosti z předmětu Elektroenergetika. Tematické celky volně navazují na příbuzný předmět předchozího bakalářského studia Přenos a rozvod elektrické energie. V předmětu jsou probírány tematické celky, které volně navazují na předchozí studium a také nové vybrané kapitoly.

Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání pro specializací Strojírenství a Elektrotechnika se základními zákony, které objasňují funkce a principy elektrických zařízení.

V tomto předmětu si studenti osvojí oblasti elektroniky. Předmět seznamuje se základními prvky elektronických obvodů a jejich zapojením. V průběhu studia předmětu učivo objasňuje funkce jednoduchých elektronických obvodů s využitím elektronických stavebnic. Předmět staví na předchozích znalostech z materiálů a elektrotechniky.