Studenti se seznámí se základními prvky pedagogického výzkumu. Ve výuce je hlavní důraz kladen na kvantitativní metody v pedagogickém výzkumu.

V tomto předmětu si studenti osvojí znalosti z oblasti regulace a automatizační techniky. Jedná se o tematické celky řízení a regulace, měření neelektrických veličin pomocí snímačů a moderní programovatelné automaty.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana pro studenty 8PBOC

V tomto předmětu si studenti osvojí oblasti elektroniky. Předmět seznamuje se základními prvky elektronických obvodů a jejich zapojením. V průběhu studia předmětu učivo objasňuje funkce jednoduchých elektronických obvodů s využitím elektronických stavebnic. Předmět staví na předchozích znalostech z materiálů a elektrotechniky.

Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání pro specializací Strojírenství a Elektrotechnika se základními zákony, které objasňují funkce a principy elektrických zařízení.

Exkurze je zaměřena na výrobu a zpracování kovů, výrobu a distribuci elektrické energie a seznámení posluchačů s průmyslovými podniky Ostravska.

Předmět přímo souvisí se studentovou aprobací a předměty, které bude na školách vyučovat, nebo jenž může úspěšně synergizovat v rámci příbuzných technických oborů s důrazem na moderní pedagogické a didaktické metody a formy výuky.