Tento předmět je úvodní předmět do problematiky psychologie sportu a cvičení a seznámí studenty se souvislostmi mezi sociálními a psychologickými faktory a organizovaným sportem, cvičením a pohybovou aktivitou. Budeme diskutovat o tom, jak sociálně-psychologické faktory ovlivňují pohybové chování a jak naopak účast ve sportu, cvičení a pohybové aktivitě ovlivňuje psychologický vývoj a stav jedince. Studenti budou seznámeni s aplikací psychologických poznatků a dovedností ke studiu chování souvisejícího s pohybem a zdravím, výzkumných metod používaných v oblasti psychologie sportu, cvičení a pohybové aktivity, a naučí se uplatňovat teoretické principy v praktických situacích. 

Tento předmět je úvodní předmět do problematiky psychologie sportu a cvičení a seznámí studenty se souvislostmi mezi sociálními a psychologickými faktory a organizovaným sportem, cvičením a pohybovou aktivitou. Budeme diskutovat o tom, jak sociálně-psychologické faktory ovlivňují pohybové chování a jak naopak účast ve sportu, cvičení a pohybové aktivitě ovlivňuje psychologický vývoj a stav jedince. Studenti budou seznámeni s aplikací psychologických poznatků a dovedností ke studiu chování souvisejícího s pohybem a zdravím, výzkumných metod používaných v oblasti psychologie sportu, cvičení a pohybové aktivity, a naučí se uplatňovat teoretické principy v praktických situacích. 

Tento předmět poskytne studentům základy v teorii zdraví podporujícího chování a aplikací teoretických poznatků k podpoře zdraví.

Tento předmět poskytne studentům základy v teorii zdraví podporujícího chování a aplikací teoretických poznatků k podpoře zdraví.

Testy Funkční antropologie (T_KTV/7AZMK + 7FANT)

Testy Historie pohybových aktivit v přírodě (T_HISTR)

Testy První pomoc (T_KTV/6PRPO + 66RPO)