Předmět je základní speciálně pedagogickou disciplínou, která slouží k uvedení studentů do stěžejních speciálně pedagogických pojmů a jejich vztahů s příbuznými disciplínami. Zabývá se speciálně pedagogickou terminologií, systematizuje a interpretuje základní speciálně pedagogické jevy a zákonitosti.