Cílem je získat poznatky o alternativních a augumentativních komunikačních systémech a možnostech jejich využití u osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem na podporu v procesu edukace.