Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby tvorby diplomové práce. Rovněž by si studenti měli osvojit koncepční strukturu odborné práce. Obsahem je také seznámení s jednotlivými výzkumnými metodami jak kvalitativního, tak i kvantitativního charakteru.

Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby tvorby diplomové práce. Rovněž by si studenti měli osvojit koncepční strukturu odborné práce. Obsahem je také seznámení s jednotlivými výzkumnými metodami jak kvalitativního, tak i kvantitativního charakteru.

Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby tvorby diplomové práce. Rovněž by si studenti měli osvojit koncepční strukturu odborné práce. Obsahem je také seznámení s jednotlivými výzkumnými metodami jak kvalitativního, tak i kvantitativního charakteru.

Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby tvorby diplomové práce. Rovněž by si studenti měli osvojit koncepční strukturu odborné práce. Obsahem je také seznámení s jednotlivými výzkumnými metodami jak kvalitativního, tak i kvantitativního charakteru.