V tomto předmětu si studenti osvojí znalosti z dějin pedagogiky a pedagogického myšlení, které jsou potřebné k porozumění zákonitostí vývoje školství a vývoje názorů na výchovu a vzdělávání.

V tomto předmětu si studenti osvojí znalosti z dějin pedagogiky a pedagogického myšlení, které jsou potřebné k porozumění zákonitostí vývoje školství a vývoje názorů na výchovu a vzdělávání.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodologickými přístupy, ale především s konkrétními nástroji, které má sociální pedagog k dispozici v sociálně pedagogickém výzkumu.

Testy Pedagogická diagnostika (T_KPD/4ZPED + 4PEDI + 44ZPD + 44PED)