Předmět navazuje na výuku obecné didaktiky a zaměřuje se na otázky související s cíli a obsahem vzdělávání a výuky. Poskytuje studentovi příležitost poznat platné kurikulární dokumenty, naučit se zpracovat učivo pro přípravu na výuku a vybrat si vhodné kurikulární materiály pro svůj vyučovací předmět.

Obecná pedagogika je v rámci pedagogických věd základní pedagogickou disciplínou, usilující o systematizaci a interpretaci pedagogických jevů a zákonitostí, čerpající nejen z teorií společenských, ale rovněž přírodních věd a poznatků pedagogického výzkumu. Přináší orientaci v systémech výchovy a vzdělávání a jejich kategoriální struktuře a v návaznosti na další disciplíny poskytuje filosofický a teoretický kvalifikační základ pro pedagogické profese a obory.