Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření poznatků z analytické geometrie střední školy v E2, E3 a E4.

Předmět si klade za cíl, aby byla prezentovaná látka dále prospěšná studentům v rámci jejich profesní přípravy v bakalářském studijním programu.

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy didaktiky matematiky a jejich aplikacemi v základoškolské matematice.

The aim of the course is to introduce basic concepts of the theory of a single variable real function.

The course extends the contents of the course Introduction to Probability. It gives the introduction to mathematical statistic and involves a concept of a random sample, descriptive statistics, principles of estimation theory, regression and correlation analysis, testing hypotheses, parametric and non-parametric methods, statistic data evaluation using statistical software - MS Excel, SPSS.

Cílem předmětu je, aby si studenti zopakovali, prohloubili a rozšířili základní poznatky z planimetrie získané na střední škole.

V rámci tohoto předmětu se s nimi mohou seznámit studenti navazujícího magisterského studijního programu. A priori jsou prezentovány prakticky využitelné možnosti volně dostupného matematického software ve prospěch předávání poznatků žákům základních škol.