V tomto předmětu si studenti osvojí pojmy, vztahy, procesy a jevy týkající se prostorové geometrie ve vazbě na výstup 1. stupně. Kurz zahrnuje jak teoretická vymezení, tak ilustrace a aplikace v úlohách. V úvodu se zabývá možnostmi zobrazení reálného prostoru do roviny, a to jednak v historickém vývoji, jednak v činnostech dětí předškolního věku.