Náplní kurzu je sumář poznatků z nauky o tonální harmonii a harmonie 20. a 21. století. Postižení jednotlivých akordických prvků ve vzájemných vazbách a funkcích daných přísnými pravidly klasické harmonie tvoří základ odborně poučené práce s notovým zápisem vokální a instrumentální skladby.