Předmět poskytne posluchačům základní přehled o nejčastěji se vyskytujících akutních stavech v psychiatrii a o možnostech sledování a vyhodnocení somatických a psychických rizik. Seznámí posluchače s postupy při diagnostice a léčbě pacientů s akutní duševní poruchou, včetně možnosti fyzického omezení agresivního pacienta.