Předmět se zabývá charakteristikou základní diagnostiky, léčby a prevence duševních chorob u stárnoucích a starých nemocných osob. Jeho cílem je pochopení psychiatrických onemocnění, zvládnutí základů diagnostiky, způsobů léčby a vlastní komunikace s těmito lidmi včetně sociálních dopadů pro společnost. Aplikace jednotlivých poruch a onemocnění u starých a nemocných lidí.