Kurz obsahuje vstupní test a další výukové materiály a úkoly pro práci ve cvičeních.

Seznámit posluchače se základy mikroekonomie a makroekonomie ve vztahu ke zdravotnictví. Seznámit posluchače se základními ekonomickými pojmy vztahujícími se k činnostem zdravotnických zařízení.