Seznámení studentů s účinkem léčiv na ogranismus, osudem léčiv v organizmu, toxickým působením léčiv a jejich použití k racionální farmakoterapii.

Farmakologie je nauka o účincích látek na živé objekty. Ač teoreticko-odborný předmět úzce navazuje na základní klinické obory jak farmakokinetikou tak farmakodynamikou jednotlivých léčiv.